Beste sportvrienden,
Zoals we allemaal weten beschikt SV Gelders Eiland over twee sportparken. Om financiële en sportieve reden is het de bedoeling om het Sportpark “Henk Polman” te sluiten en het sportpark “Toon van Uden” aan te passen zodat er voldoende ruimte is om te trainen. Het een en ander is in detail toegelicht op de recente Algemene Ledenvergadering.
Op de afgelopen ALV heeft het bestuur twee voorstellen gedaan: de eerste is om vanaf 1 juli 2021 geen gebruik meer te maken van Sportpark Henk Polman in Herwen en het tweede voorstel was om het Sportpark Toon van Uden aan te passen. Beide voorstellen zijn goedgekeurd door de ALV.
Er is op die vergadering ook een bouwcommissie in het leven geroepen die alles betreffende de sportparken gaat begeleiden. Hoofd van de commissie is Kees Blij en vrijwilligers kunnen zich bij hem melden.
Eind september komt het voorstel in de gemeenteraad ter goedkeuring. Als deze stap gezet is en de voorstellen worden aangenomen door de Gemeenteraad kunnen de werkzaamheden beginnen.
Zaterdag 3 juli zullen een aantal zaken al worden verhuisd vanuit Herwen naar Aerdt. Immers hebben we het huurcontract opgezegd en maken we geen gebruik meer van het sportpark. Omdat we niet met de stille trom willen vertrekken, wilden we dit niet ongemerkt voor bij laten gaan.
‼️ UITNODIGING MIDDENSTIP VERHUIZING 3 JULI OM 16.00 uur TE HERWEN. ‼️
We willen toch op een waardige manier afscheid nemen van het sportpark in Herwen en vanaf 16:00 is het de bedoeling dat we de middenstip in Herwen gaan verplaatsen naar Aerdt. Iedereen die SV Gelders Eiland een warm hart toedraagt is van harte welkom vanaf 16:00 uur op Sportpark Henk Polman in Herwen, waarna we gezamenlijk MET DE MIDDENSTIP op een platte wagen naar Aerdt gaan.
De middenstip wordt na aankomst in Aerdt op het hoofdveld geplaatst. Daarna is er een korte gezellige samenkomst op het sportpark te Aerdt.
PS:
Omdat er in Herwen nog diverse bekers, meubilair en nog wat andere spullen staan die niet meeverhuizen naar Aerdt, is er, op een nader te noemen datum, gelegenheid om te komen kijken of men nog iets hebben wil. Deze datum zal t.z.t. op onze site en Facebook pagina bekend worden gemaakt.
Bestuur S.V. Gelders Eiland