Toekomst op langere termijn

Toekomst
SV Gelders Eiland blijft onverkort streven naar samenwerking met alle clubs, inclusief SV Babberich, in de directe omgeving. Ook willen we uiteindelijk onze droom verwezenlijken gezamenlijk te kunnen spelen met één levensvatbare club op één centraal multifunctioneel sportpark. Dat moet centraal liggen en goed bereikbaar zijn voor alle huidige clubs in de directe omgeving.

Denk bij een centraal multifunctioneel sportpark aan een brede school met sportaccommodatie voor alle jeugd, kinderopvang, ouderenzorg, andere sporten zoals volleybal, tennis enz. Dat moet, met de geringe afstanden op het Gelders eiland, mogelijk zijn.

Dit ook in het licht bezien van de huidige toestand van de andere sportverenigingen hier en elders. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met alle clubs op het Gelders Eiland en ook heeft de Gelderse Sport Federatie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Daar zijn rapporten van ter beschikking.

We gaan er vanuit dat die gesprekken weer worden opgepakt als de gemeente Zevenaar het op het Gelders Eiland voor het zeggen heeft. Het zou het onderhoud met minimaal met 2/3 verminderen (veel geld besparen!) en ook een einde maken aan dezelfde dubbele faciliteiten (sportparken) die waarschijnlijk op de relatief korte termijn, niet meer te betalen zijn!

Ook dient er gekeken te worden naar de exploitatie van bestaande sporthallen. Ook dat is, gezien in het licht van het aantal inwoners (ruim 11.000) nogal rijk bedeeld (3 stuks) en qua bezetting ook duur en inefficiënt.

Een goed plan zou pas over 4-6 jaar te realiseren zijn dus daar moet nu mee worden begonnen! Anders zal er uiteindelijk geen plek meer zijn voor sport op het Gelders Eiland! En dat willen we lijkt ons, geen van allen!

Hiermee kunnen we naar onze mening nog tientallen jaren sport bedrijven op het Gelders Eiland!