Jeugd samenwerking
Als eerste werd door die clubs een volledige jeugdsamenwerking gerealiseerd geschoeid op ervaringen uit het verleden. Bij onze clubs waren die samenwerkingsverbanden uiteindelijk mislukt wegen gebrek aan ”echte samenwerking”. De clubs waar dit mee werd geprobeerd zag deze samenwerking als een versterking van hun positie i.p.v. de partner als gelijkwaardig te bestempelen. Dit leidde tot ontevreden jeugdleiders en ouders met als gevolg dat de banden werden verbroken.

Voor SV Carvium en SV Aerdt waren er twee onderwerpen t.w. samenwerking en uiteindelijk fusie en separaat daaraan het terughalen van onze jeugd uit Zevenaar t.b.v. een nieuw op te starten samenwerking jeugd met SV Rijnland.

Senioren samenwerking en uiteindelijke fusie
Met de senioren teams werd een samenwerkingsverband ontworpen dat voor beide clubs acceptabel was. De eerste 3 jaar zouden wedstrijden en trainingen worden afgewerkt op beide sportparken. Dit om, ook financieel, beide clubs te voorzien van kantine inkomsten. Wedstrijden werden voor de teams vastgesteld in blokken van voor en na de winterstop. Bijvoorbeeld, alle thuiswedstrijden voor de winterstop in Herwen en na de winterstop in Aerdt. Daarbij werden ook meegeteld bekerwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden.

Om tot die samenwerking voor 3 jaar te komen, was de vraag aan alle leden op dezelfde avond, wat zij wilden: “doormodderen, stoppen of samenwerken”. In het eerste geval zouden de zittende bestuursleden aftreden. In het tweede geval zou alles correct door diezelfde bestuursleden worden afgehandeld om de clubs op te heffen. In het derde geval zouden de beide besturen plannen maken en uitvoeren tot een samenwerking voor 3 jaar met daarna een volledige fusie.

Er werd, na de uitwisseling van alle argumenten, unaniem besloten door alle leden tot samenwerking van de senioren teams. In diezelfde periode werden de gesprekken met SV Rijnland opgestart om een volledige jeugdsamenwerking te realiseren. Dat resulteerde een jaar later tot samenwerking waarbij een behoorlijk aantal jeugdspelers terug keerde naar SV Aerdt en SV Carvium. Die jeugdspelers bleven lid van SV Aerdt en SV Carvium zodat er aanwas (in de toekomst) mogelijk was voor het gecombineerde teams van de nieuwe fusieclub.