Het begin van de fusie

De aanleiding tot de fusie van SV Carvium en SV Aerdt tot SV Gelders Eiland
Rond 2012 / 2013 waren er de eerste informele contacten tussen de besturen van SV Aerdt en SV Carvium. Dat was naar aanleiding van een opmerking in de bestuurskamer tijdens een competitie wedstrijd tussen beide clubs. Dat ging over “ te gek voor woorden” dat de TC (technische commissie) tot in de zondagmorgen telefonisch in de weer was om alle elftallen te bemannen.

En dat terwijl zij zelf niet voetballenden maar wel de frustratie moesten verwerken op de vele afzeggingen. Om de meest onnozele zaken melde men zich af, of ze nu te laat thuis waren geweest na het stappen of omdat het regende! Al snel bleek dat beide clubs dezelfde problemen hadden en dezelfde frustraties.

Dat leidde niet lang daarna in de eerste verkennende gesprekken hoe deze impasse te doorbreken. Uiteindelijk werd het plan geboren om in te zetten op een intensieve samenwerking met als einddoel een volledige fusie en uiteindelijk één multifunctioneel sportpark voor het totale Gelders Eiland. Met de KNVB werden de ideeën gedeeld en die reageerden verrassend flexibel op de vragen hoe we dat konden inkleden.

Het bleek dat dit fenomeen niet nieuw was in de achterhoek want er waren nogal wat clubs die, door de vergrijzing, het gebrek aan jeugd en gebrek aan bestuurders en kader, ook zochten naar oplossingen. Er was zojuist een pilot afgelopen die een soort samenwerking nastreefde tussen ploegen uit de Achterhoek.