S.V. Gelders Eiland,
een club met ambitie!

S.V. Aerdt en S.V. Carvium zijn voetbalverenigingen met een lange traditie in de huidige gemeente Rijnwaarden. S.V. Carvium is ontstaan in 1938 en S.V. Aerdt in 1946. Daarvoor waren beide clubs al eens actief als de Aerdt en Herwen Combinatie (AHC), toen Herwen en Aerdt nog een zelfstandige gemeente vormde.

Na het opheffen van de oude gemeente Herwen en Aerdt, ontstond de gemeente Rijnwaarden in 1985 die op haar beurt in 2018 wordt samengevoegd met de gemeente Zevenaar. Dat is, in combinatie met onderstaande factoren, een tricker om een andere richting in te slaan, namelijk samenwerking waar mogelijk in de toekomst! Samen kom je sterker te staan en word je ook een vereniging van formaat binnen de gemeente Zevenaar.

Daar zullen we namelijk in de toekomst zaken mee moeten doen! Dit heeft geleid tot een volledige fusie in 2017/2018 van de voetbal- en tennisafdeling van S.V. Aerdt en S.V. Carvium onder de nieuwe naam S.V. Gelders Eiland.

Woensdag 11-04-18 Afsluitende Algemene ledenvergadering Omni S.V. Aerdt en S.V. Carvium.
Leden die ten tijde van de fusie lid waren van Omni SV Aerdt en Sv Carvium en de leden van SV Gelders Eiland zijn van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de uitnodiging met agenda

 

Gelders Eiland Familie & Vrienden Toernooi
Voor alle leden met Introducees start om 14:00 uur